CYNGOR CYMDEITHAS TREARDDUR  /  TREARDDUR COMMUNITY COUNCIL

DOWCH DRAW / COME ALONG

 

Rydym yn cyflwyno Sesiynau Galw Heibio anffurfiol er mwyn rhoi cyfle i drigolion godi materion sy'n peri pryder, i rannu syniadau a siarad yn uniongyrchol â’r Cynghorwyr.

Bydd ein sesiwn cyntaf yn Neuadd Bentref Bae Trearddur

Nos Fercher, 10 Mai 2023 @ 6.00pm – 7.00pm.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

We are introducing informal Drop-In Sessions, to give residents the opportunity to raise matters of concern, share ideas and speak directly to our Councillors.

Our first session will be at Trearddur Bay Village Hall on:

Wednesday, 10 May 2023 @ 6.00 to 7.00pm.

We look forward to meeting you.